Minggu, 23 Desember 2012

KESIMPULAN

Hasil perbincangan mengenai konsep pemikiran kalam ahli sunnah waljamaah mendapati bahawa Teologi ahli sunnah waljama’ah merupakan aliran teologi terbesar dan terbanyak penganutnya di dunia Islam. Kajian ini mendapati pula bahawa Teologi Ahli sunnah bersifat terbuka, realistik, dan  pragmatis, serta bersikap positif terhadap kemajuan sains dan teknologi.


Kerana itu, mereka yang menilai aliran al-Ashcariyyah sebagai aliran fatalisme, determinisme  atau Jabariyyah, bukan ahli sunnah tidaklah tepat. Teologi Ahli sunnah  boleh dianggap sebagai teologi yang berperanan  sebagai acuan bagi pengembangan teologi Islam seterusnya, kerana teologi ini, selain ia sangat menjunjung tinggi posisi akal sebagai anugerah Ilahi, ia juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi posisi wahyu sebagai tuntunan Ilahi yang sentiasa aktual.

Kajian ini juga menyimpulkan bahawa Allah  mempunyai sifat-sifat yang bersesuaian dengan keagungan (جلال), kesempurnaan (كما ل) dan keindahan (جما ل) Allah Azza Wajallah Menurut ulama Ahli Sunnah Waljamaah, Allah tidak mengetahui dengan esensi-Nya, tetapi dengan ilmunya. Allah, dalam perbuatan-Nya, di samping menunjukkan bahawa Dia Maha Mengetahui, Berkuasa, Berkehendak dan sebagainya juga menunjukkan bahawa Dia mempunyai sifat-sifat cilmu, kudrat, irādat dan sebagainya. Adapun sifat Allah tersebut bukanlah zat-Nya, tetapi bukan pula lain daripada  zat. Semua sifat itu azali dan qadim serta berdiri sendiri pada zat-Nya. Seterusnya, al-Qur’an bukanlah diciptidakan, tetapi bersifat qadim, kerana Allah semenjak azal telahpun berfirman.

Konsep kenabian dalam pandangan Ahli Sunnah Waljamaah adalah; seseorang yang diutus oleh Allah kepada makhluknya bagi memperkenalkan tugas kenabian kepada manusia berupa hukum peribadatan,  janji dan ancaman, serta pahala dan dosa. Dalam pandangan  al-Ashcari, Nabi berbeza dengan Rasul, kerana semua Rasul adalah Nabi tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Walau bagaimanapun pandangan al-Ashcari ini tidak diikuti oleh murid-muridnya, kerana mereka (tokoh-tokoh asya’irah lainnya) sepakat melihat bahawa ‘Nabi’ dan ‘Rasul’ sama-sama mendapat tugas untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Oleh kerana itu, sama ada Nabi mahupun Rasul, mestilah seseorang daripada jenis laki-laki. 

Manakala al-Samciyyat dalam pandangan ahli sunnah adalah merupakan sesuatu perkara yang tidak mesti diterima secara tidaklid, kerana akal budipun mengakuinya dengan pasti dan meyakinkan, berdasarkan tuntunan wahyu dan hidayah Allah s.w.t. Semakin mendalam pemahaman seseorang terhadap konsep al-samciyyat, akan semakin mendalam pulalah keyakinannya terhadap hari kebangkitan, dan pada akhirnya akan membentuk sikap yang penuh kesedaran, mawas diri serta sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...