Minggu, 23 Desember 2012

Metodologi Pemikiran al-Ghazali[1]

Suatu hal yang penting dikemukakan ketika mengawali pembicaraan menyangkut kontribusi al-Ghazali dalam mengembangkan metodologi Ashcariyyah  adalah bahawa era al-Ghazali merupakan periode sejarah yang sangat spesifik dalam hal perkembangan  aliran al-Ashcariyyah. Betapa tidak, era ini menandai awal

Al-Thawāb wa al-'iqāb

Menurut al-Ashcari, Allah tidak mempunyai kewajipan menepati janji dan menjalankan ancaman yang tersebut dalam al-Qur’an dan Hadis.([1]) Hal ini sejalan dengan keyakinannya tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Selanjutnya, al-Ashcari menyatidakan bahawa pelaku perbuatan baik tidak wajib

MAINSTREAMING MODERASI ISLAM DALAM GERAKAN DAKWAH DALAM ERA GLOBALISASI

MAINSTREAMING MODERASI ISLAM
DALAM GERAKAN DAKWAH DALAM ERA GLOBALISASI[1]

KESIMPULAN

Hasil perbincangan mengenai konsep pemikiran kalam ahli sunnah waljamaah mendapati bahawa Teologi ahli sunnah waljama’ah merupakan aliran teologi terbesar dan terbanyak penganutnya di dunia Islam. Kajian ini mendapati pula bahawa Teologi Ahli sunnah bersifat terbuka, realistik, dan  pragmatis, serta bersikap positif terhadap kemajuan sains dan teknologi.

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...