Senin, 10 Desember 2012

MAINSTREAMING MODERASI ISLAM DALAM GERAKAN DAKWAH DALAM ERA GLOBALISASI

ABSTRAK
Umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang terkandung dalam al-Quran. Perintah ilahi ini kemudian dipopulerkan dengan istilah kewajipan berdakwah. Berdakwah dalam
Islam bukan sahaja sebagai kewajipan tetapi  ia juga sebagai sebuah ajaran normatif-universal. Kerana itu, gerakan dakwah selalu sahaja menghadapi berbagai cabaran,   khususnya  di era serba kompleks yang tidak lagi memiliki batas-batas wilayah, akibatnya,  sudah tidak menjadi penghalang bagi komuniti dunia untuk saling berjejaring dan saling mempengaruhi dan inilah yang disebut dengan era globalisasi. Permasalahan kajian adalah bagaimanakah cabaran dan peluang  dakwah Islamiyyah dalam era globalisasi. Bagaimanakah peran strategis dakwah dapat membangun asumsi yang benar berkaitan dengan karakter manusia moderen yang sudah terglobalkan. Kajian ini menyimpulkan bahawa; manusia modern adalah sebuah  komuniti baharu yang jauh berbeza dengan komuniti muslim yang hidup di zaman awal-awal Islam. Oleh kerana itu, gerakan  dakwah mesti menempuh cara, metod dan strategi yang baharu pula agar ia dapat berjalan seiring dengan perkembangan dunia global yang sangat dinamis. Dalam konteks ini, moderasi Islam menjadi sebuah alternatif guna membekali intelektualiti seorang dai. Seorang dai mesti mengadopsi strategi dan wacana keagamaan (fiqh) yang ideal, fleksibel, kondisional, dan realistis, sebab perkara yang demikian itulah membuat perjuangan dakwah Nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh Islam mengukir kejayaan dalam dunia dakwah. Gerakan dakwah mesti bersinergi dengan gerakan pembaharuan pemikiran (ijtihad) kerana keterpisahan keduanya akan menjadi ancaman serius bagi gerakan dakwah di era global saat ini. Artikel ini merekomendasikan perlunya gerakan dakwah membangun konsep-konsep dakwa yang berdiri tegak di atas teori-teori qurani dan keilmuan Islam klasik yang masih relevan dengan zaman ini, seperti teori substansialisasi ( al-Umuru bi Maqasidiha), Kontekstualisasi (tagayyurul fatawi bitagayyuri al-azminati wa al-amkinah) dan rasionalisasi (ta’lil al-Ahkam).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...