Kamis, 02 Februari 2012

AKHLAK ISLAMIAH

Pengertian akhlak

Akhlak berasal dari bahasa arab, kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata (khuluq) yang artinya perangai, tingkah laku, tabiat. Kata tersebut mengandung persesuaian dengan kata خُلُقٌ (khalqun) artinya kejadian, dan erat hubungannya dengan kata خَالِقٌ (khaliq) yang artinya pencipta, juga dengan kata مَخْلُوْقٌ  (makhluk) artinya dicipta.
Akhlak secara terminology dapat dilihat dari pendapat:
1.     Al-Gazaly
Akhlak ialah : sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan   yang dilakukan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
2.     Ahmad Amin.
Akhlak ialah : kehendak yang  dibiasakan, artinya bila kehendak itu selalu dibiasakan maka itu dinamai akhlak.       
“Tes Formatif”
                      1. Kemukakan pengertian akhlak dari segi etimologi (bahasa)
                      2. Tulis pengertian akhlak secara terminology menurut pendapat
-       Al-Gazaly 
-    Ahmad Amin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...