Kamis, 02 Februari 2012

AKHLAK ISLAMIAH


Tujuan Akhlak

Akhlak apabila dikaji lalu dipahami, maka akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, sehingga harus diketahui terlebih dahulu tujuan dari akhlak. Menurut pendapat Ahmad Amin bahwa tujuan akhlak ialah “Memberikan petunjuk bagi manusia untuk mengetahui mana perbuatan baik yang mesti dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus dihindari, sehingga manusia dapat mencapai derajat yang tinggi dari makhluk lain”.
“Tes Formatif”
1.     1 Tulis apa yang menjadi dasar atau landasan pijakan akhlak.
2.     2 Kemukakan dengan jelas masing-masing dalil dari dasar tersebut.
3.     3 Uraikan, apa tujuan yang dikehendaki dari akhlak.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...