Kamis, 02 Februari 2012

AKHLAK ISLAMIAH


Dasar / Landasan akhlak

Akhlak sebagai salah satu disiplin ilmu dalam islam, memiliki dasar pijakan yang sangat kokoh, sebab akhlak berlandaskan kepada al-quran dan al-hadist, dan ayat-ayat akhlak yang tergambar dengan jelas sangat banyak dalam al-quran, antara lain;
“sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (Rahmat) Allah dan (keselamatan) di hari kiamat, dan banyak mengingat Allah.”(Al-Ahzab. 33:21)
Demikian pula dalam hadits Nabi, cukup banyak dijumpai hadis yang menjelaskan tentang akhlak, antara lain:
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمٍّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ (رواه أحمد بيهقى)
“sesungguhnya Aku (Rasulullah saw) diutus untuk menyempurnakan akhlak (manusia)”
Dari kedua dasar di atas dapat difahami bahwa persoalan akhlak adalah hal yang sangat subtansi dalam kehidupan manusia, sehingga mewajibkan umat Islam mempelajari, dan mengamalkan akhlak Islam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...